LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Căn cứ theo Giấy phép đăng ký kinh doanh đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ TP.HCM (INVESCO) hoạt động trong các lĩnh vực sau:

1/ Kính doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Đầu tư sửa chữa và xây dựng nhà ở để kinh doanh, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản

2/ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên qua.

Chi tiết: Tư vấn xây dựng, Thiết kế công trình giao thong (cầu, đường bộ). Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.

3/ Chuẩn bị mặt bằng.

Chi tiết : san lắp mặt bằng

4/ Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Trang trí nội thất

5/ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, hệ thống cấp thoát nước.

6/ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Chi tiết: Dịch vụ quản lý nhà chung cư, nhà cao tầng